CNT Laboratory,  Shizuoka University

Member 2021

Stuff

Professor Yoku INOUE Ph. D

Ph.D student

Satoru Okawara

M. S.

Saha Tamal
Kosuke Tanaka
Kazuya Hosogi
Kento Tabata
Yasuhiro Oba
Yuga Kono

B. S.

Duc An Dao
Mizuki Iwahara
Katsuyoshi Kanazawa
Tatsuro Koda
Kazuki Nishita