CNT Laboratory,  Shizuoka University

Member

Stuff

Professor Yoku INOUE Ph. D

Research assistant

Kanako Ogawa

Ph.D student

Satoru Okawara

M. S.

Yasuhiro Oba
Yuga Kono
Katsuyoshi Kanazawa
Tatsuro Koda
Kazuki Nishita
Hiroki Nagakura

B. S.

Haruto Kurono
Sota Goto
Shun Sugimoto
Kosuke Hayashi